Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Hồ Chí Minh: Làm sao để người dân có được bữa ăn ngon?