“Kiểm toán đi đến đâu, doanh nghiệp đều rất lo và sợ!“

ĐB Nguyễn Bá Thuyền thẳng thắn trao đổi nhiều bất cập của dự luật.
ĐB Nguyễn Bá Thuyền thẳng thắn trao đổi nhiều bất cập của dự luật.
ĐB Nguyễn Bá Thuyền thẳng thắn trao đổi nhiều bất cập của dự luật.
Lên top