Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không quy định chi tiết sẽ rất khó bồi thường oan sai

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Q.H
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Q.H