Không được lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá nhà nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: ĐH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: ĐH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: ĐH)
Lên top