Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa: 6 tháng đầu năm không phát hiện vụ tham nhũng nào