Khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)