Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Khắc phục tình trạng lãng phí quy hoạch

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 6.Ảnh: Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 6.Ảnh: Q.H