Háo hức chờ được xướng tên trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XII