Hành vi mới của Trung Quốc đáng sợ hơn “Cửu Long khuấy biển“

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam.
Lên top