Ghi ơn anh hùng liệt sĩ trong chiến tranh biên giới phía bắc: Cần lắm những tượng đài!

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) - nơi quy tập 1.708 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc.  Ảnh: Hải Nguyễn
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) - nơi quy tập 1.708 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc. Ảnh: Hải Nguyễn
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) - nơi quy tập 1.708 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top