Được vinh danh ở “Vinh quang Việt Nam”- động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa