“Đưa Trung Quốc ra tòa để công chúng thấy được Trung Quốc là hạng gì“

Ông André Menras (giữa, tức Hồ Cương Quyết)
Ông André Menras (giữa, tức Hồ Cương Quyết)
Ông André Menras (giữa, tức Hồ Cương Quyết)
Lên top