Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự luật chuyển giao công nghệ sửa đổi có ngăn chặn được dự án công nghệ lạc hậu?

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng. Ảnh: Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng. Ảnh: Q.H