Doanh nghiệp “không ngủ” với nông dân, sẽ không dám đầu tư vào nông nghiệp

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại diễn đàn sáng 7.9 (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại diễn đàn sáng 7.9 (Ảnh: Xuân Hải)