Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF): Thúc đẩy giải pháp hòa bình cho biển Đông

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh
Lên top