Đại biểu Quốc hội nói gì về trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương?

Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau)
Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau)