Đại biểu Quốc hội “hiến kế” trước nguy cơ thiếu điện

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) - Ảnh: Q.H
Đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) - Ảnh: Q.H