Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Câu hỏi của tôi dễ trả lời và không hề “sốc”

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.