Đà Nẵng: Hải quân Hoa Kỳ sửa chữa nâng cấp Trạm Y tế phường Hòa Quý

Các thợ xây dựng, thợ điện, kỹ sư (thuộc Hải quân Hoa Kỳ) sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Các thợ xây dựng, thợ điện, kỹ sư (thuộc Hải quân Hoa Kỳ) sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Các thợ xây dựng, thợ điện, kỹ sư (thuộc Hải quân Hoa Kỳ) sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Lên top