Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton: Việt Nam là điều đặc biệt “nối kết” Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa của Mỹ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Clinton
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Clinton
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Clinton
Lên top