TP.Hồ Chí Minh:

Công nhân KCX Linh Trung diễu hành phản đối Trung Quốc

Lên top