Công bố kết quả Quốc hội bầu 7 tân Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết bầu 7 Ủy viên Thường vụ Quốc hội
Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết bầu 7 Ủy viên Thường vụ Quốc hội
Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết bầu 7 Ủy viên Thường vụ Quốc hội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top