Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ XII: Tôn vinh những điển hình để xã hội noi theo