Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Sâu bọ lằng nhằng thế này không cách gì phát triển được”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Lên top