Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngành Ngoại giao Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngành Ngoại giao
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngành Ngoại giao
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngành Ngoại giao
Lên top