Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng”