Chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công: Hoàn thành hỗ trợ 80.000 hộ trong năm nay

Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình sáng 19.10.Ảnh: T.L
Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình sáng 19.10.Ảnh: T.L