“Chính phủ đề xuất dừng thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân là dũng cảm”

Ông Lê Hồng Tịnh. Ảnh: Q.H
Ông Lê Hồng Tịnh. Ảnh: Q.H