Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Cấp phép cho Formosa xả thải ra biển, không phải về hưu là hết trách nhiệm”