Cần sửa luật để cho phép tích tụ đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Quochoi.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Quochoi.