Cần sửa đổi luật để có chế tài xử lý cán bộ đã về hưu nếu mắc vi phạm

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: Q.H)
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: Q.H)