“Cần làm rõ ông Trịnh Xuân Thanh được ai bao che, nâng đỡ?”

Ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: X.H)
Ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: X.H)