Đưa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII vào cuộc sống:

Cần công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên có chức quyền

Ông Bùi Đức Thụ. Ảnh: Xuân Hải
Ông Bùi Đức Thụ. Ảnh: Xuân Hải