Các tàu Trung Quốc tìm cách phân tán lực lượng của tàu cá Việt Nam

Lực lượng kiểm ngư kiểm tra lại thiệt hại của tàu.
Lực lượng kiểm ngư kiểm tra lại thiệt hại của tàu.
Lực lượng kiểm ngư kiểm tra lại thiệt hại của tàu.
Lên top