Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về việc doanh nghiệp xin đổ 1,5 triệu khối chất thải ra biển

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội trường. Ảnh: Q.H
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội trường. Ảnh: Q.H