Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình “vi hành” quán càphê