Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nói về sản xuất nông nghiệp sạch

Ông Triệu Tài Vinh phát biểu trước Quốc hội
Ông Triệu Tài Vinh phát biểu trước Quốc hội