Ban soạn thảo bị chất vấn về sự lãng phí chứng minh thư nhân dân 12 số

Ông Đỗ Văn Cương, Vụ Pháp chế Bộ Công an bất ngờ bị các đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh chất vấn về sự lãng phí của CMTND 12 số sáng 9.6.
Ông Đỗ Văn Cương, Vụ Pháp chế Bộ Công an bất ngờ bị các đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh chất vấn về sự lãng phí của CMTND 12 số sáng 9.6.
Ông Đỗ Văn Cương, Vụ Pháp chế Bộ Công an bất ngờ bị các đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh chất vấn về sự lãng phí của CMTND 12 số sáng 9.6.
Lên top