9 năm dân không có đất vì "chênh" quy hoạch

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Q.H)
Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Q.H)