86,64% đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết (Ảnh: Q.H)
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết (Ảnh: Q.H)