3 nữ tướng sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI

Buổi gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại họi đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (Ảnh: Xuân Hải)
Buổi gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại họi đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (Ảnh: Xuân Hải)