Chính sách công đoàn

Lương tối thiểu vùng vẫn còn thấp so với nhu cầu sống tối thiểu

Nam Dương |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu và thống nhất đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022. Nhiều công nhân và cán bộ Công đoàn cho rằng, mức tăng này là còn thấp so với kỳ vọng.

Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách tiền lương

Kiều Vũ |

Một trong những giải pháp trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong CNVCLĐ là tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật, nhất là chính sách về tiền lương.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đề xuất 2 mức hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, hai đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng.

Khi nào có quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động nhằm nhanh chóng ổn định thị trường lao động sẽ trị giá khoảng 6.600 tỉ đồng.