Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vượt ẩu, xe máy lao thẳng vào đầu ôtô