Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Việt Nam trong tôi là..." - Chứa đựng nhiều ý nghĩa và cảm xúc