Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triều Tiên lần đầu mở lễ hội bia