Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tai nạn hy hữu ở Trung Quốc, người đàn ông sống sót thần kỳ