Người phụ nữ bị lừa cướp mất túi xách khi vừa ra khỏi xe