Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng hàng chục con cá piranha rỉa sạch một chiếc đầu bò