Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không làm chủ tay lái, tài xế lùi ôtô rơi xuống đê