Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Húc vào xe tải hai phụ nữ ngã văng khỏi xe máy